Преди всичко бих искала да благодаря за активността на лекторите и методистите, които отделиха време и усилия да се включат в дискусията. Тя е изключително важна за екипа на Центъра в този напрегнат момент, в който търсим нови варианти и методи, за да продължим работата си в курсовете за безработни лица. Именно те имат особена нужда да продължат обучението си и да получат подкрепа в процеса на търсене на трудова заетост в момент, в който безработицата нараства.

Повечето от участвалите в дискусията са единодушни, че дистанционното обучение притежава съществени предимства, които са известни на всички. Чрез тях се пести време и се получава достъп до огромен обем информация. Със сигурност тези обучения са по-изгодни и във финансово отношение, като посредством онлайн платформи могат да бъдат обучени по-голям брой участници със същите средства. Дистанционните обучения са достъпни по всяко време и от всяко място, т.е. в курсовете на Центъра могат да се включат и незаети лица с местожителство извън град София. Участниците имат повече време за размисъл и самостоятелно усвояване на учебния материал, за индивидуални консултации и работа с допълнителна специализирана литература. Най-важният аспект обаче е водещият момент на личната мотивация, която е изключително важна в процеса на търсене на професионална реализация. Участието в дистанционен курс възпитава именно момента на личен ангажимент и отговорност към собственото бъдеще.

Мненията на повечето от лекторите обаче са балансирани и не спестяват и възможните негативи на обучението в дистанционна форма. Липсата на непосредствен контакт между лектор и обучаеми ограничава адаптацията, която често се случва на интуитивно ниво, на лектора към конкретната група и нейната колективна емоционална интелигентност. За някои от участниците мотивиращ фактор е общуването с останалите обучаеми и дори самият ангажимент около посещението на учебния център и организацията на деня им, който подпомага социалната им реинтеграция.

Независимо от възможните проблеми обаче, всички участници в дискусията подкрепят провеждането на обучения в дистанционна форма, независимо дали в по-масов вариант или само за ограничен брой групи. Следва обаче да се изработи такава организация на начина да провеждане на курсовете за професионална квалификация, която да ограничи негативните тенденции и да използва в максимална степен силните страни на дистанционната форма на обучение.