Бихме искали да Ви поканим да вземете участие в първата дискусия в Клуба на лектора за тази календарна година, като Ви оставяме инициативата да споделите:

 

Какви промени считате, че могат да се направят в организацията и провеждането на обученията на Центръра , които да  улеснят и да подобрят работата Ви?

 

Целенасочено оставяме дискусията максимално отворена към Вашите предложения, които бихме искали да споделите. Като отправни точки бихме Ви насочили да помислите:

  • Има ли моменти в организацията на обученията, които бихте подобрили и по какъв начин?
  • Доколко ефективна е работата Ви с методистите и как бихте я оптимизирали?
  • Как според Вас електронните продукти на Центъра могат да бъдат по-ефективни
  • Имате ли други общи препоръки към дейността на Центъра?

 

Благодарим Ви предварително за участието и Ви пожелаваме успешна и плодотворна учебна година!