Уважаеми лектори, бихме искали да Ви поканим да вземете участие в настоящата дискусия, като Ви оставяме инициативата да споделите:

 

Какви промени считате, че могат да се направят в организацията и провеждането на обученията на Центръра , които да  улеснят и да подобрят работата Ви?

 

Целенасочено оставяме дискусията максимално отворена към Вашите предложения, които бихме искали да споделите. Като отправни точки бихме Ви насочили да помислите:

  • Има ли моменти в организацията на обученията, които бихте подобрили и по какъв начин?
  • Доколко ефективна е работата Ви с методистите и как бихте я оптимизирали?
  • Как според Вас електронните продукти на Центъра могат да бъдат по-ефективни
  • Имате ли други общи препоръки към дейността на Центъра?

 

Благодарим Ви предварително за участието!

Снимка
Име и фамилия
Лина Костадинова
Lina Kostadinova

Здравейте, колеги!

Лично аз съм пристрастна по темата, тъй като попадам и от двете страни на процеса. Центърът има стандарти, които смятам, че отговарят на възможно най-високите изисквания за организация на обучения. Екипът полага всички усилия да не се отклонява от тези стандарти.

Макар че изискваме доста материали за попълване от страна на лекторите при разработване на обученията, това гарантира качеството на учебния процес. 

Приложението на електронните продукти, които администрира Центърът е застъпено в мярката, която е необходима за работата на лектори, организатори, обучаеми. Вероятно може да се подсили дискусията около тях и рекламата им, за да са по-лесно разпознаваеми и за новоприсъединяващи се към дейността и мисията на ЦРЧРРИ. 

Като цяло обобщавам положителната си оценка!

Вт., 13/06/2023 - 14:09 Permalink

Организацията и съвместната работата на лектори и методисти дават добри резултати за отделните модули. Базата данни с лектори, наличните техни материали и лекции във вътрешния сайт на центъра улесняват работата на организаторите. В качеството ми на организатор в центъра, съм имала възможност да видя резултатите от обучението на лица в няколко различни курса, от една страна. А от друга, като лектор, сферата ми на компетентност, английски език, е и модул в много курсове за безработни лица. Предполага се, че курсистите имат поне базово ниво на знания по езика, за да може да надградим знанията им с лексика и терминология от професионалната сфера, в която те се обучават. Това важи за по-голяма част от курсистите, но не и за всички. Работата ми по подготовка на традиционно кратките 8 учебни часа чужд език остава недостъпна за отделни лица, които нямат основата, върху която надграждаме съгласно учебния план. В тази връзка бих предложила модула чужд език по професията да стане избираем. 

Пет., 23/06/2023 - 21:06 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

Здравейте, Ина, благодаря Ви за коментара и добре дошла в Клуба на лектора. Съгласна съм с Вас, че броят на учебни часове, особено по английски език е крайно недостатъчен дори и за бърз преговор. Ситуацията несъмнено се утежнява от факта, че част от курсистите са абсолютно начинаещи. Тъй като хорариумът трудно може да бъде променен, по скоро следва да мислим в посока на оптимизация на предоставеното ни учебно време. Моят опит в тази посока е да предоставям минимум специфична лексика по професията, която следва да бъде усвоена от всички, независимо от началното ниво и да дам насоки за разширяване на познанията чрез последваща самостоятелна подготовка.

Напълно Ви подкрепям и по отношение на важността на натрупването на база данни във вътрешния сайт на ЦРЧРРИ. Не по-малко важно според мен обаче е и да имаме постоянен обмен на опит и знания между самите лектори, каквато е целта на Клуба на лектора. 

Благодаря Ви още веднъж за участието!

Пет., 23/06/2023 - 21:18 Permalink

Интерактивните дейности в обучението трябва да заемат централно място. В тази връзка бих предложила използване на инструктивната стратегия „Обърната класна стая.  Тя е  вариант за повишаване на равнището на усвояваните знания и умения по професията.

Ученето през целия живот да е активен процес.  Учещите могат да използват предишния си опит и съществуващите знания, за да изградят разбиране за новия материал по изучаваните модули. Мотивите, които насърчават  реализацията на метода на обърнатата класна стая са използването на онлайн видеа, материали и информация от сайтовете първоизточници на информацията.

Този модел е преход от обучителна среда, фокусираща се върху лектора, към среда, фокусираща се върху обучаемия, като партньор в процеса. Също така може да бъде определен като промяна от индивидуална стратегия към стратегия в областта на сътрудничеството. Основното е да бъде реализирана по време на занятията

Вт., 04/07/2023 - 09:35 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

благодаря Ви за коментара. От методическа гледна точка, в Центъра се опитваме постоянно да поставяме акцент върху принципите на обучение на възрастни, които са в основата на Вашия коментар. Те са често и тема на статии в електронния бюлетин на Центъра, като последната от тях е от м. март тази година и може би би било интересно както за Вас, така и за останалите участници в дискусията, да я погледнете: https://www.chrdri.net/bg/category/4/mart-2023. В нея съм опитала да синтезирам основни постановки в обучението на възрастни, като заедно с това дам и опита, изграден в ЦРЧРРИ. 

Благодаря Ви много за предложението за Обърнатата класна стая, което звучи изключително интересно -  ще го разгледаме и ще го имаме предвид в методическата работа по следващи обучения.

 

Вт., 04/07/2023 - 09:49 Permalink