Нашите лектори

Комуникативни умения
Социални дейности
Информатика
Счетоводство и контрол
Управление на дистанционното обучение
Икономически дисциплини
Социални дейности
Психология