Профил на лектора

Боряна Колева

За качеството на образованието оценка  може да даде последващата реализация на обучаемите и каква част от тях се възползват от това, което са усвоили по време на обучението. Въвеждането на нови дисциплини би могло да разшири кръгозора, но не трябва да се забравят и задължителните съгласно програмата на министерството. Увеличаването на компютърните умения и дигитализацията на обучението във всички случаи е перспектива.

Винаги съм се стремяла да помагам на хората около мен и да разбирам проблемите им. Обичам отговорните и всеотдайни хора и се стремя и аз да съм такава.