Профил на лектора

Жени Гитсуайка

Област на преподаване: Счетоводство и контрол

Центърът разполага с много добра материална база за провеждане обученито на своите курсисти. Смятам, че има капацитет да предлага и онлайн обучения, което е една съвременна форма на разпространение на знанията. 

Бих искала хората, които съм обучавала да ме запомнят с това, че съм ги научила на нещо, което би им било полезно в процеса на тяхната професионална реализиация.

Поддържам житейската философия, че няма нищо случайно в живота ни. Това, което ни се случва  в даден момент винаги е поради  някаква причина. Всичко започва в правилния момент, нито по-рано, нито по-късно. Когато сме готови за нещо ново в живота си, то също е там, готово да започне.