Моето мнение по темата в обученията за безработни лица

Един практически често използван метод е метода на  деловите игри ,като разновидност на интерактивните методи и в частност на ролевите игри.

Използването на делови игри в процеса на обучение предоставя възможности и ползи за обучаваните: 

 

 

По темата в контекста на преподаването в курсовете по счетоводство

Часовете ми са толкова ограничени, че направо препускам по материала и не мога да включа нищо допълнително под формата на игра. Разбира се ако това е някаква задължителна част от обучението ще трябва да се направи, но тогава задължително трябва да се промени учебният план и да се предвидят допълнителни часове.

Скромно мнение по темата

В съвременните тенденции при обучение на възрастни, се оказва, че в моята практика много широко приложение намират игровите методи. Участниците възприемат определена информация, когато я проиграят.  Забавлявайки се, обучаемите „изиграват“ определени постановки, които след това се оказва, че са по-лесно възприети и запомнени.

Воден от желанието си да превърна едно обучение в приятен и смилаем тренинг за обучаемите, си поставям амбициозна задача при подбора на игри за дадена активност, защото не всичко, разбира се,  е подходящо да бъде под формата на игрови метод.