Дигиталните продукти на Центъра

Дигиталните продукти на ЦРЧРРИ са особено ценен инструмент, тъй като техните функционалности са изцяло съобразени със спецификата на обученията за възрастни, провеждани в Центъра. Заедно с това обаче, използването на целия им потенциал и извличането на максимална полза както по отношение на генерирането на методически ресурс, така и с оглед на непосредствената работа с обучаемите зависят в голяма степен от усилията на екипа на ЦРЧРРИ и готовността на преподавателския състав да ги използва.