Член от

7 години 10 months
Име и фамилия
доц. Начо Василев
Телефон
0879284211
Област на преподаване
Информатика
Професионални интереси
Като хабилитирано лице по специалността „Информатика“, професионалните ми интереси са свързани с постиженията в областта на информационните технологии, автоматизираните информационни системи и защитата на информацията.
Снимка
Начо Василев
Лични данни
Запознат съм и приемам условията за обработка на лични данни от ЦРЧРРИ
Постави на заглавна страница
Off