Часовете ми са толкова ограничени, че направо препускам по материала и не мога да включа нищо допълнително под формата на игра. Разбира се ако това е някаква задължителна част от обучението ще трябва да се направи, но тогава задължително трябва да се промени учебният план и да се предвидят допълнителни часове. Може би, без да е формулирано по този начин, практическите занимания по решаване на реални задачи и попълване на автентични документи са същото, но моят опит като лектор е по скоро от практиката отколкото като професионален преподавател.

Предлагам, да организирате обучение на лекторите, за да можем да включим тези нови изисквания в процеса на преподаване.