Предизвикателствата на технологиите в обученията за възрастни

От началото на годината в няколко дискусии в Клуба на лектора се поставиха за обсъждане възможностите за приложение на иновативни методи на обучение чрез нови инструменти, които се предлагат в резултат на развитието на информационните технологии. ЦРЧРРИ развива методически ресурси в областта на обучението на възрастни и един от приоритетите му е технологично нововъведение в иначе конвенционалната форма в зала.